назад

Дозвіл на викиди в атмосферне повітря

Вітаємо всіх зацікавлених осіб, що мають відношення до дотримання законів і норм діючого на дані часи законодавства у сфері охорони атмосферного повітря.

Якщо Ви маєте питання стосовно загальної процедури отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря - пропонуємо дослідити цю тему.

Короткий зміст статті
 • Обстеження підприємства
 • Підготовка вихідних даних
 • Процедура отримання дозволу на викиди
  • Звіт з інвентаризації викидів
  • Документи, у яких обгрунтовуються обсяги викидів
  • Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони
  • Врахування інтересів громадськості
  • Державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря

 

Як отримати дозвіл на викиди?

В цій статті ми розглянемо загальну процедуру отримання дозволу на викиди для промислових підприємств. В різних областях України вимоги можуть дещо відрізнятися, але в цілому, виходячи із аналізу поточної ситуації законодавства алгоритм отримання дозволу може претендувати на об’єктивність.

Для забезпечення екологічної безпеки, створення сприятливого середовища життєдіяльності, запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров’я людей та навколишнє природне середовище здійснюється регулювання викидів забруднюючих речовин шляхом провадження політики у сфері захисту атмосферного повітря.

Згідно чинного законодавства України, викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря можуть здійснюватись суб’єктами господарювання тільки після отримання дозволу на викиди. Отже, будь-яка юридична особа, діяльність якої супроводжується викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, має отримати дозвіл на викиди.

Розглянемо основну нормативну документацію та процедуру отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Процедура отримання дозволу ґрунтується на наступних основних документах:

 • Закон України «Про охорону атмосферного повітря», що визначає правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря;
 • Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», що визначає основні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок дій дозвільних органів, та адміністраторів;
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 302 від 13.03.2002 р. «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи» (далі – Постанова № 302), що встановлює механізм проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди.

 

Відповідно до Постанови № 302, для отримання дозволу на викиди, Вам, як суб’єкту господарювання необхідно провести наступні роботи:

 • виконати інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин, пилогазоочисного обладнання. Вміст інвентаризації регламентовано Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 7 від 10.02.1995 р. «Про затвердження інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» (далі – Наказ № 7);
 • зареєструвати інвентаризацію належним чином;
 • підготувати документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин у відповідності із Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 108 від 09.03.2006 р. «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців» (далі – Наказ № 108);
 • провести оцінку впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та обґрунтувати розміри нормативної санітарно-захисної зони, згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 10.06.1996 р. «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (далі – Наказ № 173);
 • підготувати інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості;
 • надати документи до відповідного органу для видачі дозволу згідно процедури.

 

ВАЖЛИВО! Згідно Постанови № 302 від 13.03.2002 р., та наказу № 108 від 09.03.2006 р. суб’єкт господарювання для розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, може залучати виключно установи та організації, що внесені Мінприроди до відповідного переліку, що надає право на розроблення цих документів. Перелік доступний за посиланням.

Рекомендації, щодо вибору організації-підрядника для отримання дозволу на викиди розглянемо за цією адресою, та рекомендації щодо оформлення договору за цим посиланням.

ПОРАДА! Остерігайтесь щойно зареєстрованих організацій, що мають в штаті лиш одного директора.

Обстеження підприємства для отримання дозволу на викиди

Процес розробки документів та отримання дозволу на викиди досить складний, результат залежить від багатьох зацікавлених сторін, серед яких ключові ролі належать підприємству, організації-розробнику, органам, що погоджують документацію, громадськості та іншим прямо чи опосередковано зацікавленим сторонам. Від якості підготовчого процесу залежить і результат.

1. Підприємство заздалегідь має визначити фактичну кількість та тип всіх джерел викидів (організоване, неорганізоване, пересувне джерело) для проведення інвентаризації.

2. Організація, що розроблює документацію має здійснити фізичне обстеження промислового майданчику підприємства на відповідність кількісним та якісним характеристикам джерел викидів в атмосферне повітря.

Фізична інвентаризація має бути виконана в присутності представника підприємства з дотримання норм охорони праці та правил безпеки. Підприємство має забезпечити доступ до інформації, що має відношення до виробничого процесу та фізично до джерел викидів, де це можливо.

3. На основі акту обстеження промислового майданчику підприємства готується та затверджується технічне завдання, що є основою для розробки звіту з інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Процес обстеження може тривати від кількох годин до кількох тижнів, в залежності від обсягів підприємства та наявності відокремлених промислових майданчиків. Часто обстеження підприємства передує заключенню основного договору, тож вартість обстеження та фізичної інвентаризації джерел викидів оговорюється окремо та може бути як включена до договору на отримання дозволу, так і виділена окремою послугою.

Дозвіл на викиди: Підготовка вихідних даних

Як доповнення до переліку джерел викидів підприємство замовник має підготувати основні вихідні дані для проведення інвентаризації джерел викидів: паспорти на обладнання; дані, щодо фактичного обсягу роботи обладнання; перелік використовуваної сировини, що призводить до викидів забруднюючих речовин в атмосферу; дані, щодо фактичної кількості сировини, що була використана за останній повний рік; сертифікати якості на сировину та продукцію; генеральний план підприємства; ситуаційну карту-схема виробничого майданчика.

ВАЖЛИВО! Остаточний перелік вихідних даних залежить від специфіки виробничого процесу підприємства і може бути визначений для кожного підприємства окремо.

Процедура отримання дозволу на викиди

Термін надання послуг по розробці та супроводу науково-технічної документації для отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря зазвичай складає від 4 до 8 місяців. Необхідно ретельно та заздалегідь готуватися до цього процесу. З урахуванням терміну на проведення процедури вибору організації виконавця, передачі вихідних даних та інших можливих затримок цей період може бути значно більшим за запланований.

Зупинимось на кожному етапі отримання дозволу на викиди більш докладно.

Звіт з інвентаризації викидів

Першим етапом підготовки документації є розроблення звіту з інвентаризації.

Інвентаризація включає в себе характеристику технології, газоочисних установок з точки зору утворення та відведення забруднюючих речовин, визначення параметрів стаціонарних джерел викидів, а також характеристику неорганізованих джерел.

Докладну інформацію дивіться за посиланням

Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів

Згідно п. 1.6 Наказу № 108, склад документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, залежить від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Докладну інформацію розглянемо за посиланням.

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони

Відповідно постанови № 302 від 13.03.2002 р., підприємство має провести оцінку впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та обґрунтувати розміри нормативної санітарно-захисної зони, згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 10.06.1996 р. «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

ДОВІДКА! Санітарно-захисна зона – це зона, яка відокремлює промислове підприємство від житлової забудови, це територія навколо потенційно небезпечного підприємства, в межах якої заборонено проживання населення та ведення господарської діяльності, розміри якої встановлюються проектною документацією відповідно до державних нормативних документів. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових та електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови.

Основою для встановлення розмірів санітарно-захисних зон є санітарна класифікація підприємств, виробництв та об’єктів, що наведена у Додатку № 4 Наказу № 173.

Існує п’ять класів небезпеки виробничих об’єктів:

 • І.А – санітарно-захисна зона складає 3000 м;
 • І.Б – санітарно-захисна зона складає 1000 м;
 • ІІ – санітарно-захисна зона складає 500 м;
 • ІІІ – санітарно-захисна зона складає 300 м;
 • IV – санітарно-захисна зона складає 100 м;
 • V – санітарно-захисна зона складає 50 м.

 

У санітарно-захисних зонах не можна розміщувати:

 • житлові будинки з придомовими територіями, гуртожитки, готелі, будинки для приїжджих, аварійні селища;
 • дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікувально-профілактичні та оздоровчі установи загального та спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічні диспансери;
 • спортивні споруди, сади, парки, садівницькі товариства;
 • охоронні зони джерел водопостачання, водозабірні споруди та споруди водопровідної розподільної мережі.

 

У санітарно-захисній зоні допускається розміщувати наступне:

 • пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та спеціалізованих продовольчих), будівлі управлінь, конструкторських бюро, учбових закладів, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані із обслуговуванням даного та прилеглих підприємств;
 • приміщення для чергового аварійного персоналу та добової охорони підприємств за встановленим спис очним складом, стоянки для громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, водоохолоджуючі споруди, споруди для підготовки технічної води, каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони.

 

ПРОТЕ! У разі необхідності та належного техніко-економічного та гігієнічного обґрунтування, розміри санітарно-захисних зон можуть бути збільшені або зменшені.

Оцінка впливів викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони проводиться інструментально-лабораторним шляхом спеціалізованими організаціями, що мають відповідне посвідчення на право проведення таких робіт. За результатами проведених вимірювань складається протокол.

Підприємству вкрай важливо розуміти фактичний розмір санітарно-захисної зони та у разі розбіжностей із нормативними показниками заздалегідь прийняти міри по скороченню або встановленню СЗЗ.

Врахування інтересів громадськості

Урахування інтересів громадськості здійснюється шляхом публікації об’яви у засобах масової інформації із зазначенням основної інформації про підприємство, характеристик джерел викидів, обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Для отримання інформації про наявність звернень громадян, щодо намірів підприємства отримати дозвіл на викиди, необхідно звернутись із відповідним запитом та копією публікації до місцевої державної адміністрації. Місцеві держадміністрації розглядають зауваження громадських організацій, у разі потреби організовують проведення їх публічного обговорення і протягом 30 календарних днів з дати опублікування повідомляють про це орган, який видає дозвіл.

Орган, який видає дозвіл на викиди, протягом 30 днів розглядає документи і у разі відсутності зауважень видає дозвіл. У разі наявності зауважень, документи повертаються суб’єкту господарювання з викладенням їх змісту.

Як зазначалося вище, дії по організації публікації та отриманню відповіді держадміністрацій можуть бути включені до предмету договору, але у разі наявності зауважень, організація та проведення громадських слухань лежать в межах відповідальності підприємства.

Державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря

В певних випадках необхідно подати документи на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря.

Порядок та критерії взяття об’єктів на державний облік розглянемо за посиланням

Наші висококваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом компанії «Спеценергокомплекс» допоможуть Вашому підприємству провести всі роботи для отримання Дозволу на викиди. Згідно нормативних інструкцій наші професіонали беруть на себе відповідальність за достовірність результатів, а також гарантують проведення робіт в оптимальні терміни і з найвищою якістю.

Замовити консультацію