назад

Стратегічна екологічна оцінка: завдання та сфери застосування

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) покликана стати інструментом в прийнятті стратегічних рішень. Ця процедура передбачає визначення, опис та оцінку наслідків реалізації документів державного планування (ДДП) стосовно довкілля.

Логічно, що це відображається на стані здоров’я населення. На основі СЕО вдається знайти альтернативи, розробити заходи з уникнення або мінімізації вірогідних згубних наслідків.

Якщо говорити простіше, то стратегічна екологічна оцінка – це систематична процедура оцінки наслідків політик і планів з метою недопущення критичного впливу на екологію.

Мета проведення СЕО

Метою здійснення СЕО є всебічний аналіз вірогідного впливу певних видів планової діяльності на екологію. Оцінка – новий інструмент екополітики і його принцип простий.

Суть в тому, що запобігти негативним наслідкам ще на стадії планування діяльності легше, ніж визначити їх та справлятися уже в момент впровадження стратегічних ініціатив. СЕО може здійснюватися на різних рівнях: місцевому, регіональному, національному, міждержавному.

Все залежить від масштабності планів. Стратегічна екологічна оцінка має на меті сприяти сталому розвитку, але із забезпеченням відсутності чи максимальним пом’якшенням впливу на довкілля. В цьому аспекті обов’язково враховується гарантування безпечної життєдіяльності людей, охорона їх здоров’я. Завдяки стратегічній оцінці вдається:

 • виявити можливі згубні наслідки від втілення документа державного планування (ДДП);
 • попередження настання наслідків, що несуть шкоду довкіллю і тим самим економія великих витрат з бюджету;
 • знайти оптимальні варіанти втілення документів з дотримання норм сталого розвитку.

Стратегічна екологічна оцінка проводитися на основі принципів законності, об’єктивності, гласності. Результати виносяться на розсуд громадськості. За рахунок цього забезпечується врахування інтересів всіх сторін. Проводиться стратегічна екологічна оцінка згідно з ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.10.2018 р.

Хто являється суб’єктами та замовниками стратегічної екологічної оцінки

Суб’єктами виступають:

 • замовник;
 • Міністерство природи, МОЗ та їх консультативні органи;
 • державні, місцеві органи влади;
 • населення.

Замовниками СЕО виступають державні органи влади в масштабах міста, району, країни. Також замовляти оцінку можуть інші органи, котрі визначені відповідальними за розробку таких документів держпланування, та здійснюють управління процесом і контроль виконання.

Замовник має певне коло повноважень, а саме забезпечує проведення оцінки, в тому числі інформує та надає безперешкодний доступ до всієї інформації в процесі проведення робіт.

Також повинен надати консультативні повноваження громадськості. В межах експертності проводить моніторинг наслідків виконання ДДП. При необхідності вживає заходи для усунення небажаних для довкілля наслідків. Саме замовник фінансує екологічну оцінку.

Етапи проведення СЕО

Виконання стратегічної екологічної оцінки поділяється на такі кроки:

 1. Окреслення обсягу СЕО. Замовник на офсайті публікує заяву «Про визначення обсягу досліджень». Це необхідно для окреслення об’ємів, методології, детальності даних, це повинно відображатися в звіті.
 2. Формування звіту про СЕО. До цього процесу залучаються кваліфіковані інженери-екологи, спеціалісти з захисту здоров’я оточуючих. Звіт має чітко визначену структуру та обсяги інформації, котрі в ньому повинні відображатися.
 3. Обговорення з громадськістю та консультування. Для цього забезпечується висвітлення інформації про прийняті рішення, реєстрація, розгляд та всі пропозиції мають бути взяті до уваги. У випадку виникнення питань, щодо яких не вдалось дійти згоди, вони вирішуються на рівні погоджувальної комісії. Фінальний крок цього етапу: розголошення результатів розгляду всіх внесених пропозицій.
 4. Врахування звіту оцінки, результатів обговорень, консультацій.
 5. Інформування про прийняття ДДП. Протягом 5 днів з дня затвердження такого документу замовник публікує його на своєму офіційному ресурсі.
 6. Моніторинг наслідків використання ДДП для довкілля та здоров’я громадян.

Так як проведення СЕО вимагає від замовника специфічних знань в багатьох сферах, в тому числі профільного законодавства, виконання такої роботи варто доручити експертній організації. При виборі необхідно звертати увагу на репутацію та досвід проведення робіт по стратегічній екологічній оцінці.

Чим СЕО відрізняється від ОВД?

В країнах Європейського Союзу СЕО використовується як один із інструментів інтеграції принципів сталого розвитку в системі національного планування. Це логічно, адже екологічні міркування розглядаються поряд з економічними та соціальними. Але СЕО – це далеко не те ж саме, що оцінка впливу на довкілля запланованих об’єктів (ОВД), хоча інструменти дещо схожі.

Основна відмінність в тому, що СЕО та ОВД регулюють різні види діяльності. Так, СЕО застосовується при плануванні системної діяльності державною владою різних адміністративних рівнів. Що ж стосується ОВД, то цей інструмент стосується оцінки певних видів планової діяльності. Тобто СЕО має проводиться перед ОВД конкретних проектів.

Які переваги СЕО для міст, регіонів, держави

Впровадження на законодавчому рівні СЕО дає чимало переваг для окремих міст, регіонів і в цілому для держави. А саме:

 • Встановлення високого рівня захисту довкілля. В процесі проведення оцінки визначаються можливі наслідки для навколишнього середовища і здоров’я громадян. У випадку виявлення подібного впливу відповідним інстанціям надається рекомендація щодо пом’якшення наслідків, інший варіант альтернативного шляху розвитку.
 • Сприяння сталому розвитку і екологізації економіки. Проведення СЕО надає органам державної влади можливості компонувати вирішення природоохоронних завдань з досягнення екологічних цілей.
 • Підвищення якості програм. СЕО спонукає до розгляду всього спектру наслідків і можливостей. За рахунок цього вдається обрати оптимальний варіант збалансованого розвитку конкретного міста, регіону, країни в цілому.
 • Сприяння вдосконаленню системи управління та налагодження партнерства влади та громадськості. Як видно з етапів проведення СЕО, передбачені чіткі консультативні та комунікаційні процедури між органами влади, представниками бізнесу, громадськістю. В результаті вдається приймати обґрунтовані та врівноважені рішення, з урахуванням потреб усіх сторін.
 • Запобігання виникненню помилок, які можуть мати важкі наслідки. З допомогою СЕО вдається вчасно виявити та відкинути несталі варіанти розвитку, котрі містять помилки, спричинені нехтуванням охороною довкілля, здоров’ям населення.

СЕО цілком виправдано можна назвати фундаментом стратегії збалансованого розвитку. Поєднання планів економічного розвитку та захисту екології дозволить в майбутньому покращити стан довкілля.

Досвід проведення СЕО стратегій розвитку в містах України

Різні міста України вже мають досвід використання СЕО. До прикладу, в Запоріжжі в 2017 році завдяки СЕО на період до 2028 року екологічний напрям було визначено як окремий стратегічний напрям розвитку міста. До робочої групи було залучено представників всіх зацікавлених сторін, загалом 48 осіб. Обговорення буди дуже жваві, в процесі навіть було визначено декілька оперативних завдань, за рахунок реалізації котрих вдасться покращити екологічну ситуацію.

В Івано-Франківську також в 2017 році проведено СЕО на період до 2028 р. Головна проблема міста – забруднення повітря викидами автотранспорту, і це майже 96% від всього об’єму викидів. Прийнята стратегія розвитку передбачає на період до 2028 року покращити якість атмосферного повітря за рахунок впровадження сучасної комплексної транспортної системи, збільшення парку громадського електротранспорту, розвиток велосипедної інфраструктури.

Поступове усвідомлення проблем екології та довкілля в комплексі з стратегічною екологічною оцінкою зможе зробити Україну країною дружньою до екології. А масштабні перспективні стратегії дадуть відчутні результати для кожного громадянина, експерти з екології ТОВ “SEC ECOLOGY”, зі свого боку, гарантують найвищу якість виконання проекту та супровід до отримання фінального результату. Телефонуйте зараз!

Замовити консультацію