назад

Післяпроектний моніторинг оцінки впливу на довкілля (ОВД)

Основні засади щодо проведення після проектного моніторингу довкілля вказані в змісті ст.13 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Стаття «Післяпроектний моніторинг» закону передбачає проведення суб’єктами господарювання післяпроектного моніторингу, що має на меті виявити будь-які відхилення і невідповідності у передбачуваній глибині впливу та дієвості дій з мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище.

Такий моніторинг містить в собі різнобічні спостереження за змінами, що відбуваються в навколишньому середовищі пов’язаних з діяльністю людини. Він є цілісною системою заходів, що покликана інформувати про зміну параметрів, що несуть в собі зміни в навколишнє середовище і по мірі можливостей передбачати їх.

Здійснення післяпроектного моніторингу матиме вплив на кінцевий результат реалізації діяльності та дозволить:

 • здійснювати системний контроль за реалізацією екологічної програми з ОВД, та оцінити дієвість заходів з мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище, якість життя людини та рослинний і тваринний світ;
 • застосовувати прогресивні технології, що максимально убезпечать від негативного впливу на довкілля, а відповідно і життєдіяльність людей та інших живих організмів.


Отже, основою нормативно-правової бази є Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», що набрав чинності 18 грудня 2017 року набрав і основним завданням якого є запровадження європейської моделі визначення стану навколишнього середовища. Ним ми і керуємось при здійсненні нашої діяльності.

Основні етапи здійснення післяпроектного моніторингу

1. Складання моніторингової програми та плану моніторингу (при цьому буде враховано ступінь можливого впливу на навколишнє середовище);

2. Узгодження з замовником робіт і територіальним управлінням графіку реалізації заходів з моніторингу.

3. Системні дослідження, що оцінять ступінь впливу на навколишнє середовище:

 • підземних та поверхневих вод технічного та споживчого призначення;
 • комплексний аналіз грунтів;
 • шкідливих викидів в атмосферу;
 • фізичних чинників, зокрема різних видів випромінювання, рівня шумів та ін.,
 • дослідження, що прогнозують вплив на навколишню природу, флору та фауну;
 • оцінка ступеню впливу від реалізації запланованого будівництва;
 • вплив від експлуатації об’єкту.
   

4. Складання звіту за результатами моніторингу і представлення його до уповноваженого органу.

5. Планування дій і заходів з мінімізації або недопущення шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Проведення такого роду досліджень суттєво підвищить інтерес до проекту майбутніх інвесторів. Узгодженість проекту по екологічних показниках дасть позитивний сигнал для інвесторів і стане запорукою співпраці з боку міжнародних організацій.

Для якісного виконання всіх вимог, пов’язаних з проведенням моніторингу, використовується власна спеціалізована лабораторія, що має «Свідоцтво про відповідність системи керування вимірювання» і яка діє згідно вимог ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання».

Відповідальність суб’єктів господарювання за ігнорування вимоги висновку з ОВД щодо післяпроектного моніторингу.

«Доводимо до відома замовників планованої діяльності, щодо якої було отримано висновки з оцінки впливу на довкілля та якими встановлено обов’язок здійснення післяпроектного моніторингу, про необхідність виконання екологічних умов висновку, зокрема, в частині здійснення післяпроектного моніторингу та належного інформування органу про його результати», - про це йде мова в офіційному релізі Мінприроди до господарських суб’єктів котрі вже отримали чи мають намір отримати висновок з ОВД. Цей висновок є керівництвом до дій, спрямованих на запобігання чи усунення негативного впливу на зовнішнє довкілля господарської діяльності.

У Мінприроди наголошують на тому, що у випадку виявлення шкідливого впливу здійснюваної діяльності на якість життя населення чи погіршення стану довкілля може бути прийнято судове рішення про припинення такої діяльності.

Проведення ОВД є обов’язковою умовою для рішення про ведення планової діяльності з будівництва, реконструкції, технічного переобладнання, розширення, зміни виду діяльності, демонтажу об'єктів, та інше, що впливає на довкілля. Гарантуємо якісний результат не залежно від виду діяльності та регіону! Телефонуйте!

Замовити консультацію