назад

Розробка проектів ОВНС

ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище) – ряд заходів, що дозволяють виявити міру небезпеки впливу (характер, ступінь, інтенсивність) результатів майбутньої господарської діяльності на стан навколишнього середовища. ОВНС проводиться для того, щоб нейтралізувати (а у випадку неможливості – мінімізувати) шкідливий вплив на природне середовище, ще до того, як об’єкт господарської діяльності займе місце на передбачуваній території.

Згідно законодавства, а саме законів України «Про охорону навколишнього середовища», «Про екологічну експертизу», «Про регулювання містобудівної діяльності» дані оцінки впливу на навколишнє природне середовище повинні міститися у складі проектної документації майбутньої господарської діяльності, а, отже, є обов’язковими елементами в будь-якій можливій інвестиційній програмі.

ОВНС проводиться з врахуванням показників наявного стану природного середовища, екологічного прогнозування, можливостей соціально-економічного розвитку того чи іншого регіону, а також з врахуванням екологічної ємкості даної території.

Крім впливу на навколишнє середовище розробка проекту ОВНС спеціалістами ТОВ «Спеценергокомплекс» передбачає у своєму складі інформацію про альтернативи реалізації господарської діяльності, що дозволять зменшити негативний вплив на екологію. Це допомагає прийняти оптимальне рішення щодо здійснення способу господарювання, що принесе мінімально можливий шкідливий вплив на навколишнє середовище.

Компетентність спеціалістів ТОВ «Спеценергокомплекс» підтверджена відповідними сертифікатами, а також великим професійним досвідом, що дозволяє гарантувати якість виконаного замовлення та бездоганний результат у розробці проектів ОВНС.

Замовити консультацію