назад

Поводження з відходами на підприємстві

Пропонуємо розглянути ряд практичних порад та кейсів пов’язаних із приведенням діяльності підприємств у відповіднсть до норм діючого екологічного законодавства та з екологічною дозвільною діяльністю взагалі.

Всі підприємства, незалежно від форм власності є Утворювачами відходів. Навіть якщо підприємство не займається виробництвом, а спеціалізується виключно на аудиті, фінансовій, страховій, науковій діяльності, торгівлі чи наданні послуг з обслуговування, в будь-якому випадку в офісі утворюється макулатура, побутове сміття, неремонтопридатна офісна техніка (відпрацьовані комп’ютери, мишки, клавіатура, факси, телефони тощо), батарейки, відпрацьовані освітлювальні прилади тощо.

З чого розпочати організацію роботи у сфері поводження з відходами?

Перш за все згідно Постанови КМУ від 1 листопада 1999 р. N 2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» необхідно провести Інвентаризацію відходів з підготовкою Звіту з інвентаризації відходів (що включає: виявлення відходів, що утворюються на підприємстві, ідентифікацію відходів згідно Державного класифікатору 005-96 та Постанови КМУ № 1120, розрахунок показника загального утворення відходів, аналіз складу і властивостей відходів, розрахунок нормативно-допустимих обсягів утворення відходів, визначення оптимальних шляхів поводження з відходами). Саме показник загального утворення відходів визначає необхідність подання декларації

Докладну інформацію щодо заповення та подання Декларації пропонуємо розглянути за посиланням.

Наша компанія пропонує професійні послуги щодо розроблення Декларації про утворення відходів, а також, за необхідності, її реєстрації.

Інша документація у сфері поводження з відходами

В залежності від специфіки підприємства та розміру загального показника утворення відходів на підприємстві мають бути наступні документи:

*В зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про відходи» від 26 квітня 2014 р. відповідно до Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» було скасовано дозвіл на розміщення відходів та ліміт на утворення та розміщення відходів та введено дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім суб’єктів господарювання діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув не перевищує 1000). Проте, станом на сьогодні Кабміном не прийнято порядок видачі Дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, тому відповідні дозволи не видаються до моменту врегулювання законодавчої бази з цього питання.

 • Звіт з інвентаризації відходів згідно Постанови КМУ від 1 листопада 1999 р. N 2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів», - для всіх підприємств.
 • Форма первинної облікової документації 1 - ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», - для всіх підприємств.
 • Статистична звітність по відходам №1 – відходи (річна). Подається щорічно до 28 лютого, - для всіх підприємств.
 • Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.*
 • Декларація про відходи, - для суб’єктів господарювання діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув дорівнює від 50 до 1000 умовних одиниць.
 • Реєстрова карта об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів:
  • За формою І, - для об’єктів утворення відходів, якщо показник загального утворення відходів дорівнює 1000 умовних одиниць і більше.
  • За формою ІІ, - для об’єктів оброблення та/або утилізації відходів, якщо показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів 100 тонн в рік і більше.
 • Паспорт місця видалення відходів, - якщо на підприємстві є місця видалення (полігони, шламонакопичувачі, мулові поля тощо).
 • Договори на утилізацію чи видалення відходів, - якщо підприємство не має власних потужностей з утилізації чи видалення відходів. При цьому, на небезпечні відходи (лампи, батареї, масла, розчинники, фарби, обладнання електронне, фармацевтичні відходи, медичні відходи тощо) мають бути договори з компаніями, які мають ліцензію Мінприроди на провадження діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами.
 • Технічні паспорти відходів за ДСТУ 2195-99, - на цей час не вимагаються в більшості областей України.

Чим Ви ризикуєте порушуючи та/або недотримуючись вимог законодавства у сфері поводження з відходами ?

Особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за:

 • порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров'я людини та економічних збитків;
 • самовільне розміщення чи видалення відходів;
 • невиконання розпоряджень і приписів органів, що здійснюють державний контроль та нагляд за операціями поводження з відходами та за місцями їх видалення;
 • приховування, перекручення або відмову від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і громадян та їх об'єднань стосовно безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки;
 • порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами;
 • порушення строків подання і порядку звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів;
 • невиконання вимог щодо поводження з відходами (під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення та захоронення), що призвело до негативних екологічних, санітарно-епідемічних наслідків або завдало матеріальної чи моральної шкоди;
 • здійснення операцій у сфері поводження з відходами без відповідного дозволу на проведення таких операцій, а також за порушення встановленого порядку подання декларації про відходи або за неподання такої декларації;
 • порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шламосховищ, золовідвалів тощо);
 • виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку;
 • недотримання умов ввезення відходів як вторинної сировини на територію України;
 • несвоєчасне внесення платежів за розміщення відходів;
 • порушення вимог безпечного перевезення небезпечних відходів;
 • порушення встановлених квот на ввезення в Україну відходів як вторинної сировини та строків їх перевезення.

Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення законодавства про відходи.

Сподіваємось надана інформація стане Вам у нагоді. За необхідності експерти компанії SEC ECOLOGY нададуть консультації та допоможуть заповнити прогалини в екологічній дозвільній документації.

Замовити консультацію