назад

Паспорт на відходи підприємства

На кожний тип відходів, які продукує будь-яке підприємство, повинен належним чином оформлюватись технічний паспорт на відходи. Згідно законодавства (постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів”) паспортизація відходів – це збір, систематизація та узагальнення відомостей про кожен вид відходів від їх технічних і фізико-хімічних властивостей до особливостей їх зберігання, перевезення, утилізації. Така інформації дозволяє вичерпно ідентифікувати відходи та знайти оптимальні шляхи поводження з ними.

Від об’єктивності і точності даних, що входять до паспорту залежить розмір платежів суб’єкта господарювання, що продукує відходи.

Великий обсяг і різноманітність показників та параметрів відходів, а також важливість якісного оформлення цього документу зумовлює звернення суб’єктів господарювання до професіоналів. Наша компанія спеціалізується на екологічних послугах, що включає розробку паспорту на відходи підприємства. Фахівці ТОВ «Спеценергокомплекс» мають відповідний досвід і компетенцію, що дозволяє надати послуги зі складання паспортів відходів на високому професійному рівні,та максимально оперативно.

Замовити консультацію