назад

Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів

Згідно п. 1.6 Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 108 від 09.03.2006 р. «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», склад документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, залежить від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Всі об’єкти розподіляються на три групи:

  • перша група – об’єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування (див. Додаток 3 Наказу № 108);
  • друга група – об’єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування;
  • третя група – об’єкти, які не входять до першої та другої груп.

 

Порядок та критерії взяття об’єктів на державний облік регламентується Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 177 від 10.05.2002 р. «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря» (далі – Наказ № 177).

Узяття на державний облік здійснюється для об’єктів, якщо в їх викидах присутня хоча б одна забруднююча речовина, або група речовин, потенційний викид якої рівний або перевищує порогове значення (див. Додаток № 1 Наказу № 177).

Під потенційним викидом мається на увазі максимальний загальний обсяг викидів забруднюючої речовини (т/рік) із стаціонарних джерел при роботі підприємства в режимі номінального навантаження технологічного обладнання.

Слід також зазначити, що для об’єктів першої та другої групи необхідно додатково отримати наступні документи:

  • метеорологічні характеристики району розміщення підприємства;
  • фонові концентрації забруднюючих речовин, що викидаються стаціонарними джерелами підприємства;
  • геодезичні координати центроїду промислового майданчика підприємства.
Замовити консультацію