назад

Моніторинг викидів парникових газів

З 1 січня 2021 р.  набрав чинності Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (далі – Закон про МЗВ). Таким чином, з цієї дати учасники системи МЗВ повинні виконувати вимоги законодавства у цій сфері. 

Компанія SEC ECOLOGY пропонує ефективний алгоритм, щодо впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів для операторів установок. 

Допомагаемо учасникам системи МЗВ виконати всі дії з дотриманням вимог встановлених цією системою,  Законом України, Постановами КМУ. 

Рішенням вашого питання займаються професіонали, процес регламентований та має чіткі строки виконання. 

1. Проводимо аналіз, чи поширюються на установку/ки вимоги системи МЗВ, ґрунтуючись на положеннях Закону про МЗВ, Переліку видів діяльності установок, викиди ПГ в результаті провадження яких підлягають МЗВ. 

2. Якщо на установку поширюються вимоги системи МЗВ, готуємо здійснення її реєстрації, ґрунтуючись на проекті Порядку державної реєстрації установок в Єдиному реєстрі з МЗВ. 

3. Після затвердження Міндовкіллям Порядку державної реєстрації установок в Єдиному реєстрі з МЗВ і Порядку ведення Єдиного реєстру та їх офіційного опублікування реєструємо установку в Єдиному реєстрі відповідно до вимог, визначених цими порядками. 

4. Одночасно з підготовкою до реєстрації установки розробляємо план моніторингу, ґрунтуючись на положеннях Закону про МЗВ.

5. Після здійснення реєстраційної дії та за наявності розробленого плану моніторингу, подаємо його Міндовкіллю для затвердження засобами Єдиного реєстру або на паперових носіях, якщо таке подання здійснюється до дати офіційного оприлюднення на сайті Міндовкілля повідомлення про початок функціонування Єдиного реєстру. 

6. Супровід здійснення моніторингу. Враховуючи, що на 1 січня 2021 р. не всі нормативні акти Міндовкілля будуть затверджені, а розробка операторами перших планів моніторингу не буде завершена, оператор до моменту затвердження плану моніторингу має здійснювати моніторинг за звітний 2021 р. з використанням проекту плану. 

7. Супровід верифікації звіту оператора про викиди ПГ, своєчасного подання верифікованого звіту оператора Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, тобто не пізніше 31 березня 2022 р. 

 

Запрошуємо до співпраці!

Замовити консультацію