назад

Інвентаризація викидів в атмосферне повітря

Першим етапом підготовки документації є розроблення звіту з інвентаризації.

Інвентаризація включає в себе характеристику технології, газоочисних установок з точки зору утворення та відведення забруднюючих речовин, визначення параметрів стаціонарних джерел викидів, а також характеристику неорганізованих джерел.

Розглянемо основні терміни для більш детального розуміння.

Викид речовини – надходження речовини в атмосферу від джерел забруднення.

Джерело забруднення атмосфери – об’єкт, з якого поширюється забруднююча речовина.

Стаціонарне джерело забруднення атмосфери – підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об’єкт, що має статичні просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Пересувне джерело забруднення атмосфери – транспортний засіб, рух якого супроводжується викидом в атмосферу забруднюючих речовин.

Організований викид – викид, який надходить в атмосферу через спеціально споруджені газоходи, труби, аераційні ліхтарі та інші споруди.

Неорганізований викид – викид, який надходить в атмосферу у вигляді ненаправлених потоків газопилової суміші від джерел забруднення не оснащених спеціальними спорудами для відведення газів газоходами, трубами та іншими спорудами.

Граничні нормативи утворення забруднюючих речовин – гранична кількість забруднюючих речовин, які утворюються при експлуатації окремих типів технологічного та іншого обладнання і відводяться в атмосферне повітря, встановлюються із врахуванням сучасних технологічних можливостей, прогресивних маловідходних технологій, комплексного використання сировини, удосконаленого газопилоочисного обладнання та інше.

Газоочисна установка – споруда, призначена для вловлювання з відхідних газів або вентиляційного повітря наявних в них шкідливих домішок, яка складається з газоочисних апаратів, допоміжного обладнання і комунікацій.

Інвентаризація може проводитись як в повному обсязі так і вибірково по визначенню параметрів окремих джерел утворення або викидів, що може мати місце при введенні в експлуатацію нового технологічного обладнання.

Під час проведення інвентаризації, використовуються наступні матеріали:

  • дані прямих інструментальних вимірів;
  • розрахункові матеріали;
  • матеріали технологічного регламенту та проектних показників.

 

Матеріали інвентаризації використовуються для:

  • розроблення нормативів гранично допустимих викидів;
  • регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
  • здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;
  • розробки короткострокових та довгострокових планів заходів підприємств;
  • розробки екологічних програм по зниженню викидів в атмосферу.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Звіт по інвентаризації викидів подається в Міністерство екології та природних ресурсів України (для об’єктів, що належать до першої групи), обласні, міські державні адміністрації (для об’єктів, що належать до другої та третьої групи) для реєстрації.

У випадку зміни параметрів джерел викидів, зареєстрованих у звіті по інвентаризації, підприємство, при необхідності, має провести інвентаризацію викидів в повному обсязі або вибірково і подати для реєстрації новий звіт.

Реєстрація звіту з інвентаризації є важливим етапом, основою для документів, що обґрунтовують обсяги викидів та в залежності від області може бути зареєстрована як послідовно так і разом з основним пакетом документів.

Наша компанія допоможе Вам провести повну процедуру інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин на підприємстві. Наш підхід грунтується на повній відповідності сучасному законодавству. Ми гарантуємо достовірність та профессіональну якість результатів нашої роботи.

Замовити консультацію