назад

Декларація безпеки ОПН

Відповідно до Наказу №1672/5 від 13.11.2012р. дію Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (Наказу №112 від 17.06.1999р.)скасовано.

Проте, відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», суб’єкти господарської діяльності розробляють план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) для кожного об’єкта підвищеної небезпеки, який вони експлуатують або планують експлуатувати та узгоджують його з Державною службою надзвичайних ситуацій України.  А для потенційно-небезпечних об’єктів (ПНО), ПЛАС затверджуються лише керівником підприємства.  

Основними складовими частинами ПЛАС є:

  • титульний лист;
  • аналітична частина, в якій міститься аналіз небезпек, можливих аварій та їхніх наслідків; 
  • оперативна частина, яка регламентує порядок взаємодії та дій персоналу, спецпідрозділів і населення (при потребі) в умовах аварії;

План локалізації і ліквідації аварій переглядається кожні 5 років, але у разі змін в умовах діяльності суб’єкта господарської діяльності, що призводять до необхідності зміни відомостей, які містяться у плані локалізації і ліквідації аварій, або внесення змін до чинних або прийняття нових нормативно-правових актів, що впливають на зміст плану локалізації і ліквідації аварій, ПЛАС може переглядатися або уточнюватися до закінчення його терміну дії.

Дізнатися більше про ПЛАС або замовити послугу Ви можете за телефонами, які вказані на сайті, або залишити заявку за формою.
 

Замовити консультацію