назад

Складнощі та ризики при отриманні дозволу на викиди

Під час проведення робіт з отримання дозволу на викиди, можуть виникнути певні складнощі, розглянемо найпоширеніші.

1. Порушення санітарно-захисної зони підприємства. Якщо в санітарно-захисній зоні підприємства розташовані об’єкти, розміщення яких не допускається згідно Наказу № 173 від 10.06.1996 р. «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», підприємство має провести роботи по зменшенню нормативної санітарно-захисної зони. Для цього розробляється проект зменшення санітарно-захисної зони, в якому обґрунтовується техніко-економічна та гігієнічна необхідність такого зменшення, а також достатність нової санітарно-захисної зони для дотримання нормативів якості атмосферного повітря прилеглої території.

Зміна розмірів санітарно-захисної зони затверджується на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектних матеріалів на будівництво зазначених об’єктів, для підприємств і виробництв І-ІІІ класів небезпеки – Головним державним санітарним лікарем України, для підприємств і виробництв IV-V класів небезпеки – головними державними санітарними лікарями Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

2. Скарги громадян, щодо намірів підприємства отримати дозвіл на викиди. Зауваження громадян можуть надійти до місцевих державних адміністрацій у відповідь на публікацію підприємства про наміри отримати дозвіл на викиди. Згідно з Постановою № 302, врахування зауважень громадської думки є обов’язковою. Якщо наявні звернення та скарги громадян та громадських організацій, варіант вирішення непорозумінь – проведення громадських слухань, під час яких є можливість ознайомити населення з даними, щодо вкладу підприємства у загальне забруднення атмосферного повітря району розміщення, представити дані інструментально-лабораторних вимірювань, розрахунки обсягів викидів, дані, щодо технологічного процесу та впливу підприємства на навколишнє середовище.

3. Неузгодженість законодавства у різних областях України. Оскільки Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 № 159 «Про ліквідацію територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України» визначено, що територіальні органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища ліквідуються як юридичні особи публічного права. Питання забезпечення здійснення повноважень з охорони навколишнього природного середовища на місцевому рівні та передачі функцій від територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України урегульовано Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні». Так, повноваження територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища передано обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям.

Для забезпечення передачі повноважень від територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям в місцевих держадміністраціях створено структурні підрозділи екології та природних ресурсів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.03.2013 року № 338 «Про збільшення граничної чисельності працівників обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій» та Постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій».

Наразі Міністерство екології та природних ресурсів України не має своїх територіальних органів на місцях. Це може викликати складності із виконанням рекомендацій Міністерства екології та природних ресурсів в частині процедури отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

4. Високий рівень корупції. Як не прикро визнавати, рівень корупції в нашій країні залишається досить високим, що має відображення на можливих складнощах при погодженні з одного боку, вартості та термінах з іншого. Маємо надію, впровадження європейських підходів управління та усвідомленість громадян на всіх рівнях виправлять ситуацію.

ВАЖЛИВО! Наостанок, рекомендуємо заздалегідь готуватися до отримання дозволу на викиди та ретельніше вибирати екологічного партнера. Довіряйте незалежним професіоналам з іменем.

Замовити консультацію